Klanten beoordelen ons met een

Geschillenprocedure

Wij streven naar een hoge klanttevredenheid. Door uw feedback kunnen wij onze dienstverlening blijven verbeteren.

Ook als u een klacht mocht hebben over onze werkwijze, kunt u contact met ons opnemen. Wij lossen dat het liefst en het snelst zelf met u op. Uw reactie kunt u sturen naar info@incassojuristen.nl of Westzeedijk 106, 3016 AH te Rotterdam. Vermeld daarbij altijd uw persoonlijke gegevens (naam, adres, email adres, telefoonnummer), het eventuele dossiernummer, dat het om een klacht gaat en een toelichting. Houdt u er rekening mee dat wij vanuit privacy overwegingen uw identiteit dienen vast te stellen. U dient daarom een kopie van uw geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Wij verzoeken u met nadruk uw burgerservicenummer (BSN) en pasfoto onleesbaar en onzichtbaar te maken op deze kopie. Wij registreren uw reactie en de afwikkeling daarvan. U ontvangt binnen vier werkdagen een bevestiging van ontvangst en binnen twee weken ontvangt u van ons een inhoudelijk antwoord. Mocht deze termijn door ons niet gehaald kunnen worden, dan ontvangt u van ons een gemotiveerde tijdsindicatie van afhandeling.

Mocht u niet tevreden zijn over de afhandeling, dan kunt u een vervolgklacht indienen bij de directie. Deze kunt u op dezelfde manier indienen en ook de behandelingstermijnen zijn hetzelfde.

IncassoJuristen.nl is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen en is in het bezit van het Incasso Keurmerk (www.incasso-keurmerk.nl). Mocht de interne klachtenprocedure van IncassoJuristen.nl niet tot een gewenst resultaat hebben geleid dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening KIFID) (www.kifid.nl). Het KIFID ziet toe op geschillen die zijn ontstaan en betrekking hebben op de werkwijze van een gecertificeerd lid van de NVI (Nederlandse Vereniging van Incasso-Ondernemingen). Deze geschillenprocedure ziet nadrukkelijk niet toe op geschillen die betrekking hebben op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever van IncassoJuristen.nl en de debiteur. U kunt de zaak ook aan de rechter voorleggen.

Start chatgesprek
Stuur een bericht