Klanten beoordelen ons met een

Executoriaal beslag

Een rechter bepaalt dat een debiteur zijn of haar schuld aan jou moet terugbetalen. Maar de debiteur weigert dit te doen. In dat geval kan er na een vonnis van de rechter executoriaal beslag worden gelegd op de tegoeden en (on)roerende goederen van de debiteur.

Sta je op het punt om een gerechtelijke procedure te starten tegen jouw debiteur? Schakel incassobureau IncassoJuristen.nl in. Wij helpen je verder.

Wanneer wordt er executoriaal beslag gelegd?

Een debiteur betaalt een factuur niet. De schuldeiser kan dan in samenspraak met een incassobureau een gerechtelijke procedure starten. De rechter kan vervolgens de uitspraak doen dat de debiteur de schuld moet betalen. Weigert de debiteur dit? Of heeft de debiteur niet de middelen om de schuld te betalen? Dan kan er executoriaal beslag worden gelegd.

Wat is executoriaal beslag?

Executoriaal beslag leggen betekent dat een deurwaarder de (onroerende) goederen van een debiteur in beslag neemt. Door het verkopen van deze goederen via een executoriale verkoop kan de debiteur zijn schuld (deels) afbetalen.

Legt de deurwaarder executoriaal beslag? Via een executoriale verkoop kan de debiteur zijn schuld (deels) afbetalen.

Wanneer is het mogelijk executoriaal beslag te leggen?

 • Er kan pas executoriaal beslag worden gelegd na een oordeel van de rechter.
 • Ook moet de debiteur op de hoogte zijn gesteld van het feit dat zijn of haar spullen in beslag worden genomen. Dit wordt ook wel het ‘betekenen’ (uitreiken) van de executoriale titel genoemd. De debiteur krijgt dan nog een laatste termijn om toch te betalen. Meestal duurt deze termijn 2 of 3 dagen.
 • Betaalt de debiteur niet, dan mag een deurwaarder overgaan tot beslaglegging.

Conservatoir beslag

Er bestaat nog een ander type beslaglegging: conservatoir beslag. Dit gebeurt vóór de uitspraak van de rechter. Door alvast beslag te leggen op de spullen van een debiteur, wordt voorkomen dat de debiteur bepaalde spullen met een hoge waarde verkoopt of verbergt voorafgaand aan de uitspraak van de rechter.

Waar mag beslag op worden gelegd?

Een deurwaarder kan op de volgende onderdelen beslag leggen:

 • Op roerend goed, zoals een televisie, auto’s, de voorraad of inventaris
 • Op het loon (loonbeslag) of op de bankrekening van de debiteur (bankbeslag)
 • Op onroerend goed, zoals gebouwen die eigendom zijn van de debiteur
 • Op vorderingen (facturen) op een derde partij waar de debiteur nog geld van krijgt (derdenbeslag)
Bij executoriaal beslag mag een deurwaarder onder meer beslag leggen op goederen zoals auto's.

Executoriaal beslag woning

Ook op een woning kan executoriaal beslag worden gelegd. De deurwaarder maakt hiervoor een proces-verbaal op. Dit proces-verbaal wordt ingeschreven bij het Kadaster. Hierdoor is de beslaglegging op de woning openbaar geworden. De debiteur hoeft de woning niet direct te verlaten, maar hij of zij kan de woning nu niet meer verkopen.

Ook op een woning kan executoriaal beslag worden gelegd. De deurwaarder maakt hiervoor een proces-verbaal op.

Naast het Kadaster wordt eventueel ook de bank die een hypotheek heeft rusten op de woning op de hoogte gebracht. De bank kan ervoor kiezen om het executietraject over te nemen. Het kan voor de bank namelijk lucratiever zijn om de woning via onderhandse verkoop te verkopen, dan via een executieveiling.

Executoriaal derdenbeslag

Omdat een deurwaarder beslag kan leggen op het hele vermogen van de debiteur, kan er ook beslag worden gelegd op goederen of tegoeden van de debiteur die hij of zij bij derden aanhoudt. Deze derden kunnen zelfs personen of bedrijven zijn die niets te maken hebben met de schuld die de debiteur heeft bij de schuldeiser.

Toch zijn deze personen of bedrijven wel verplicht om goederen of tegoeden af te geven aan de deurwaarder.

Executoriaal derdenbeslag kan betrekking hebben tot de volgende zaken.

 • Loonbeslag (het loon dat de debiteur maandelijks ontvang)
 • Bankbeslag (het geld dat de debiteur bij een bank heeft staan)
 • Goederen die bij derden gestald staan, zoals een camper of boot

Niet alles mag in beslag worden genomen

Wanneer bij executoriaal derdenbeslag het volledige loon van de debiteur in beslag zou worden genomen, zou de debiteur geen geld meer overhouden om van te leven. Daarom moet de debiteur een bestaansminimum overhouden. Dit wordt ook wel de beslagvrije voet genoemd. De hoogte hiervan is onder meer afhankelijk van de gezinssamenstelling, woonlasten, zorgkosten en het inkomen van de debiteur.

IncassoJuristen.nl inschakelen

Sta je op het punt om een gerechtelijke procedure te starten tegen jouw debiteur? Schakel incassobureau IncassoJuristen.nl in. Wij helpen je verder. In 90% van de gevallen lukt het ons zelfs een schuld te vorderen zonder gerechtelijke procedure. Bel ons op 010 – 437 3950 of start een chatgesprek.

Stuur jij regelmatig facturen? Meld je aan en blijf bij.

Nieuwe incassowetgeving  ✔ Relevante adviezen Vonnissen in facturatie. Dit behandelen we in onze maandelijkse nieuwsbrief.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Start chatgesprek
Stuur een bericht